slajdy

/slajdy

02.04.2005 godz.21.37

„Gdy nadejdzie chwila ostatecznego przejścia,pozwól abyśmy umieli ją powitać z spokojem w sercu, nie żałując niczego co przyjdzie nam porzucić. Kiedy bowiem po długim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, odnajdziemy też wszystkie prawdziwe wartości, jakich zaznaliśmy na ziemi, a także tych którzy poprzedzili nas w znaku wiary i nadziei”.                       /św. Jan Paweł II/

Refleksje Wielkopostne 29-31.03.2019 „Ojcze nasz…” w łączności i za św. Janem Pawłem II.

Spotkania rekolekcyjne w Zakopanem-Księżówce w okresie Wielkiego Postu dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej są stałym punktem Kalendarium, a  nade wszystko miejscem i czasem refleksji nad sobą w obliczu Boga. Podstawą do tegorocznych rozważań rekolekcyjnych jest modlitwa „Ojcze nasz…”.  W rozważaniach poszczególnych wezwań tej modlitwy odnajdujemy życie św. Jana Pawła II, z którego nieustannie czerpiemy wzór dla własnych zmagań. Być posłusznym Duchowi Świętemu, tak jak św. Jan Paweł II, to w głębi serca dążyć do spełnienia w naszej codzienności wezwań

Rekolekcje Zakopane-Księżówka

Zakopane – Księżówka 29-31.03.2019  Członkowie i Sympatycy  Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Temat wiodący: „Świety Jan Paweł II posłuszny Duchowi Świętemu” Prowadzący: J.E.Ks. Biskup Jan Szkodoń Ks.dr Marek Wrężel Reklolekcje rozpoczynają się 29.03 o godz.18.00 zakończenie 31.03. godz.13.30 Zgłoszenia do 20 marca:  diakkrakow@wp.pl Grażyna Kominek prezes DIAK      

Zlekceważono społeczeństwo i niewinność dzieci. Stanowisko Akcji Katolickiej w Polsce

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prezydenta Warszawy, po podpisaniu Deklaracji LGBT+, która wprowadza zamęt i atak na ogromną liczbę niewinnych najmłodszych Warszawiaków, w imię źle pojętej tolerancji i rzekomej potrzeby ochrony praw skrajnej mniejszości. To niebezpieczna i zbyt swawolna polityka. Polityka, w której zagubiono poziom społeczno-moralny. Próby wykorzystania władzy samorządowej, prowadzące w konsekwencji do jawnego odrzucenia świętości życia, wyniszczenia człowieka i rodziny, nie mogą zostać przemilczane i zlekceważone a społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co mu grozi. Przeciwstawiamy się kolejnej próbie manipulacji i

Ogólnopolskie rekolekcje liderów Akcji Katolickiej 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej, Takie jest hasło przewodnie tegorocznych ogólnopolskich rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej. Udział w tych dniach skupienia jest obligatoryjny dla członków Zarządu DIAK. W okresie Wielkiego Postu wszystkie zarządy diecezjalne Akcji Katolickiej w Polsce wezmą w nich udział. Członkowie Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej włączeni zostali do pierwszej grupy rekolekcyjnej południowej Polski, która zgromadziła się w Duszpasterskim Domu Rekolekcyjnym OPOKA w Starym Sączu. Uczestniczyło 91 osób. Wyjątkowe miejsce dla Akcji Katolickiej. Z tego miejsca 16

Przesłanie na Wielki Post

Wielki Post – refleksja, modlitwa i czyn   Kolejny Wielki Post w naszym życiu. To okres liturgiczny, w którym zestawia się dwie strony – grzech człowieka i miłość Boga. Wielkopostny czas to wielkie preludium do największych i najważniejszych dla nas katolików Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Z całą wspólnotą Kościoła naszą myśl w tym czasie kierujemy do Jezusa, który cierpi i umiera. Z refleksją rozważamy wielkopostne kazania i nabożeństwa. Okres ten to także czas, kiedy w naszym chrześcijańskim powołaniu do apostolstwa podejmujemy, nie tylko osobistą

Zaproszenie do Wieliczki

Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej   Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej wraz z Księdzem Asystentem kan. Mirosławem Dziedzicem serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków AK z rodzinami do wspólnej modlitwy w podziemiach Kopalni Soli  „Wieliczka”  w V niedzielę Wielkiego Postu  tj. 7 kwietnia 2019r. Zjazd Szybem Daniłowicza od 6.30 W programie: Droga Krzyżowa Msza św. Gorzkie Żale Zwiedzanie kopalni z przewodnikiem Agapa Prezes DIAK Grażyna Kominek Kraków, 01.03.2019r.

Zapraszamy w drogę z Maryją i św. Janem Pawłem II

27 stycznia zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Ojciec Święty Franciszek wskazał na Matkę, otwartą dla Pana, dla nas: Orędowniczkę, Pocieszycielkę, Pośredniczkę łask, Wspomożenie Wiernych, Królową Apostołów, Matkę pięknej miłości i Wierną Służebnicę Pańską… Młodzi ludzie świata ze 175 krajów, na wszystkie kontynenty zabrali ze sobą właśnie MARYJĘ, MATKĘ…. Proszę, bądźmy z nimi w paciorkach różańca. Razem z Ojcem Franciszkiem, ale też z naszym świętym Patronem Janem Pawłem II. Zapraszamy do włączenia się w RÓŻANIEC UWIELBIENIA BOGA ZA DAR, JAKIM JEST ŚWIĘTY

Objawiajcie Boga współczesnemu światu

Nie ma piękniejszego dzieła, jakiego można dokonać w tym świecie i nie ma cudowniejszego uczynku miłosierdzia jak to, by komuś otworzyć niebo, by kogoś do nieba doprowadzić, by okazać mu, że przyjmując Ewangelię, budujemy cywilizację miłości – mówił abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem, również po góralsku. Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Grażyna Kominek w imieniu swoim i członków Akcji życzyła metropolicie Bożej opieki za przyczyną św. Jana Pawła II, dobrego zdrowia oraz pięknych

XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Doroczna impreza adresowana jest do szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych i parafii pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie. XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej odbył się w dniach 27 i 28 października listopada w Auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objęli pod Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (w Stulecie Odzyskania Niepodległości) oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik. Przed galą laureaci, wyróżnione zespoły, soliści oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św. za