prezesdiak

/prezesdiak

About prezesdiak

This author prezesdiak has created 48 entries.

Biuletyn KIAK

Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 59, kwiecień 2019. 08 Kwi 2019 · Motto: Jednak świat wzgardził Tobą, Chryste, Umęczył Cie i zamknął w grób(…) Lecz Ty, wzgardzony tak sromotnie, By znikł zwątpienia wszelki cień. Odżywasz, niesromotnie, ale cieleśnie istotnie. Powstajesz z martwych tysiąckrotnie. Na każdym miejscu i co dzień.                                                           Leopold Staff Krótki fragment wiersza Leopolda Staffa

02.04.2005 godz.21.37

„Gdy nadejdzie chwila ostatecznego przejścia,pozwól abyśmy umieli ją powitać z spokojem w sercu, nie żałując niczego co przyjdzie nam porzucić. Kiedy bowiem po długim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, odnajdziemy też wszystkie prawdziwe wartości, jakich zaznaliśmy na ziemi, a także tych którzy poprzedzili nas w znaku wiary i nadziei”.                       /św. Jan Paweł II/

Refleksje Wielkopostne 29-31.03.2019 „Ojcze nasz…” w łączności i za św. Janem Pawłem II.

Spotkania rekolekcyjne w Zakopanem-Księżówce w okresie Wielkiego Postu dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej są stałym punktem Kalendarium, a  nade wszystko miejscem i czasem refleksji nad sobą w obliczu Boga. Podstawą do tegorocznych rozważań rekolekcyjnych jest modlitwa „Ojcze nasz…”.  W rozważaniach poszczególnych wezwań tej modlitwy odnajdujemy życie św. Jana Pawła II, z którego nieustannie czerpiemy wzór dla własnych zmagań. Być posłusznym Duchowi Świętemu, tak jak św. Jan Paweł II, to w głębi serca dążyć do spełnienia w naszej codzienności wezwań

Rekolekcje Zakopane-Księżówka

Zakopane – Księżówka 29-31.03.2019  Członkowie i Sympatycy  Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Temat wiodący: „Świety Jan Paweł II posłuszny Duchowi Świętemu” Prowadzący: J.E.Ks. Biskup Jan Szkodoń Ks.dr Marek Wrężel Reklolekcje rozpoczynają się 29.03 o godz.18.00 zakończenie 31.03. godz.13.30 Zgłoszenia do 20 marca:  diakkrakow@wp.pl Grażyna Kominek prezes DIAK      

Zlekceważono społeczeństwo i niewinność dzieci. Stanowisko Akcji Katolickiej w Polsce

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prezydenta Warszawy, po podpisaniu Deklaracji LGBT+, która wprowadza zamęt i atak na ogromną liczbę niewinnych najmłodszych Warszawiaków, w imię źle pojętej tolerancji i rzekomej potrzeby ochrony praw skrajnej mniejszości. To niebezpieczna i zbyt swawolna polityka. Polityka, w której zagubiono poziom społeczno-moralny. Próby wykorzystania władzy samorządowej, prowadzące w konsekwencji do jawnego odrzucenia świętości życia, wyniszczenia człowieka i rodziny, nie mogą zostać przemilczane i zlekceważone a społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co mu grozi. Przeciwstawiamy się kolejnej próbie manipulacji i

Ogólnopolskie rekolekcje liderów Akcji Katolickiej 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej, Takie jest hasło przewodnie tegorocznych ogólnopolskich rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej. Udział w tych dniach skupienia jest obligatoryjny dla członków Zarządu DIAK. W okresie Wielkiego Postu wszystkie zarządy diecezjalne Akcji Katolickiej w Polsce wezmą w nich udział. Członkowie Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej włączeni zostali do pierwszej grupy rekolekcyjnej południowej Polski, która zgromadziła się w Duszpasterskim Domu Rekolekcyjnym OPOKA w Starym Sączu. Uczestniczyło 91 osób. Wyjątkowe miejsce dla Akcji Katolickiej. Z tego miejsca 16

Przesłanie na Wielki Post

Wielki Post – refleksja, modlitwa i czyn   Kolejny Wielki Post w naszym życiu. To okres liturgiczny, w którym zestawia się dwie strony – grzech człowieka i miłość Boga. Wielkopostny czas to wielkie preludium do największych i najważniejszych dla nas katolików Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Z całą wspólnotą Kościoła naszą myśl w tym czasie kierujemy do Jezusa, który cierpi i umiera. Z refleksją rozważamy wielkopostne kazania i nabożeństwa. Okres ten to także czas, kiedy w naszym chrześcijańskim powołaniu do apostolstwa podejmujemy, nie tylko osobistą

Zaproszenie do Wieliczki

Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej   Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej wraz z Księdzem Asystentem kan. Mirosławem Dziedzicem serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków AK z rodzinami do wspólnej modlitwy w podziemiach Kopalni Soli  „Wieliczka”  w V niedzielę Wielkiego Postu  tj. 7 kwietnia 2019r. Zjazd Szybem Daniłowicza od 6.30 W programie: Droga Krzyżowa Msza św. Gorzkie Żale Zwiedzanie kopalni z przewodnikiem Agapa Prezes DIAK Grażyna Kominek Kraków, 01.03.2019r.